SHĀNG_DÀ_RÊN_dance

SDR_dance_06

SDR_dance_07SDR_dance_08SDR_dance_09SDR_dance_02SDR_dance_03SDR_dance_05SDR_dance_04sdrd1

上大人 (舞)I Shāng Dà Rên (Dance)

Yong_senselive

yong_02

yong_03

yong_04yong_01

yong_05yong_06    Print

永 I Yŏng

Anádelta

anadelta_italy_2Anadelta_italy_03SONY DSC

anadelta_italy_1anadelta_moca anádelta_09anádelta_12 anádelta_11 anádelta_10  anádelta_08 anádelta_03 anádelta_01 anádelta_02

anadelta_10

Anádelta

鄧麗君、王菲跨時空對唱

《清平調》


雲想衣裳花想容,春風拂檻露華濃。

若非群玉山頭見,會向瑤台月下逢。

一枝紅艷露凝香,雲雨巫山枉斷腸。

借問漢宮誰得似,可憐飛燕倚新妝。

名花傾國兩相歡,常得君王帶笑看。

解釋春風無限恨,沉香亭北倚欄杆。


https://www.youtube.com/watch?v=QTh-LIfzPEc

清平調 l Qīng Píng Diào

B-Link

B-LINK_03

 

B-LINK_06

B-LINK_05

B-LINK_02

B-LINK_06 B-LINK_04

B-LINK_01

B-Link

Micro-Symphony

MicroSymphony_02

MicroSymphony_00

Micro-symphony_installation5MicroSymphony_01MicroSymphony_03

MicroSymphony_11

MicroSymphony_10

MicroSymphony_09

MicroSymphony_07OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MicroSymphony_04MicroSymphony_06MicroSymphony_05

Micro-Symphony
h0nh1m